هند در مذاکرات یارانه مزرعه WTO از قانون حمایت از هر کشاورز طرفداری می کند

هند با پیشنهادی از سوی ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، استرالیا و سایر کشورها مبنی بر کاهش یارانه مزرعه اعطا شده توسط کشورهای دارای پتانسیل بالاتر برای تحریف بازارهای جهانی ، مقابله کرده است. بر اساس این “اصل تناسب” ، گفت که مذاکرات جدید در مورد حمایت داخلی باید بر اساس “حمایت برای هر کشاورز” باشد و به طور کلی تعریف نشود.

علاوه بر این ، هند ، گفت ، اولین گام مذاکرات در سازمان تجارت جهانی (WTO) ایجاد زمینه ای برای رقابت از طریق خلاص شدن از اندازه گیری کل حمایت (AMS) و یا یارانه های مزرعه مخدوش تجارت داده شده توسط کشورهای پیشرفته است. .

“بر اساس اصل تناسب ، هند گفت كه حمایت داخلی باید بر مبنای” حمایت برای هر كشاورز “باشد نه به عنوان مجموع كل تعریف شود” ، “یك مقام مستقر در ژنو گفت كه نمی خواهد هویت وی مشخص شود.

ائتلاف 47 نفری G-33 از ایده های هند حمایت کرد.

به گفته این مقام رسمی ، هند همچنین گفت که می توان با خلاص شدن از حق AMS بیش از حد ناچیز ، شرایط بازی برابر ایجاد کرد و این نوعی برخورد خاص و متفاوت است. حداقل یا آستانه حمایت داخلی را در 10٪ ارزش تولید محدود می کند اما بسیاری از کشورهای پیشرفته حق دارند حمایت داخلی بیش از 10٪ از ارزش تولید را ارائه دهند.

مطابق با ارسال هند و چین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و کانادا 160 میلیارد دلار یارانه مزرعه برای تولیدات از جمله پنبه ، پشم و تنباکو را مخدوش می کنند.

هند اظهار داشت که AMS بالاتر از حداقل در مقایسه با حق استحقاق حداقل تأثیر شدیدتری در عدم اطمینان بازار داشته است. بنابراین حذف آن ضروری است تا قبل از صحبت در مورد مشارکت های متناسب ، همه اعضا بتوانند از یک سطح برابر شروع کنند. این گزارش گفت اصلاح کشاورزی نه تنها یک مسئله واردات و صادرات است بلکه یک مسئله امنیت غذایی نیز هست.

این مقام گفت: “هند با سایر اعضای علاقه مند همکاری خواهد کرد تا در مورد حمایت داخلی بر اساس شرایط هر کشاورز یک تسلیم فنی ارائه دهد.” هند همچنین پیشنهاد کرد که تجزیه و تحلیل جمع آوری حمایت از کشاورزان برای کشاورزان که از سال 1995 تا کنون توسط اعضای WTO ارائه شده است ، انجام شود ، در حالی که بیشترین سهم را مسئولین بزرگترین تحریفات در گذشته داشته اند.

123

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>