هند “با دقت” همه تحولات را در رودخانه برهماپوترا رصد می کند: MEA در رسانه های چینی گزارش می دهد – ویدئو اقتصادی تایمز

سخنگوی وزارت امور خارجه (MEA) ، سخنگوی وزارت امور خارجه (MEA) ، سخنگوی وزارت امور خارجه (03 دسامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش رسانه های چینی مبنی بر اینکه چین قصد دارد یک پروژه بزرگ برق آبی در رودخانه براهماپوترا بسازد صحبت کرد. Srivastava گفت ، “دولت به دقت تمام تحولات رودخانه Brahmaputra را رصد کرده است. ما به عنوان یک کشور ساحلی پایین تر و دارای حقوق قابل توجه کاربر در مورد آب رودخانه های فرامرزی ، ما دائماً نگرانی ها را به چین منتقل می کردیم. “