همسر امریتپال سینگ: آسام: هوادار خلستان همسر امریتپال سینگ برای ملاقات با او به زندان دیبروگره می رسد – ویدئوی اقتصادی تایمز

کیراندیپ کائور، همسر آمریتپال سینگ، حامی خلستان، در 4 مه به زندان دیبروگره در آسام رسید. آمریتپال سینگ در 23 آوریل از یک گوردوارا در روستای رود در موگا دستگیر و به زندان دیبروگره فرستاده شد. NSA علیه امریتپال سینگ مورد استناد قرار گرفت. 9 نفر از دستیاران آمریتپال سینگ نیز در زندان دیبروگره هستند. سیمرانجیت سینگ، وکیل امریتپال سینگ گفت: “اعضای خانواده آمریتپال سینگ و دالجیت کالسی برای ملاقات با آنها آمده اند. NSA علیه آمریتپال مورد استناد قرار گرفته است. به غیر از آن، 12 FIR دیگر وجود دارد. بحث هایی در مورد موارد انجام شده است.”