هشدار بهمن: 300 مسافر سرگردان از بالای سدنا در کوپوارای جی کی نجات یافتند – ویدئوی اقتصادی تایمز

جامو-کشمیر: 300 مسافر سرگردان از بالای سدنا در کوپوارا در میان هشدار بهمن نجات یافتند. Sadhna Top یک گذر کوهستانی با ارتفاع بالا است که در قلمرو اتحادیه هند جامو و کشمیر واقع شده است. در ارتفاع تقریبی 3200 متری (10500 فوت) از سطح دریا واقع شده است و شهرهای کارنا و گورز در منطقه کوپوارا جامو و کشمیر را به هم متصل می کند.