نیروهای امنیتی مخفیگاه تروریست ها را در Anantnag JK منهدم کردند

به گفته پلیس، نیروهای امنیتی روز یکشنبه پس از تبادل آتش کوتاه با نیروهای اولترا در منطقه آنانتناگ جامو و کشمیر، یک مخفیگاه تروریست ها را منهدم کردند. به گفته یک افسر پلیس، نیروهای امنیتی پس از اطلاع از حضور تروریست ها در منطقه اندان در منطقه سنگم ولسوالی، عملیات محاصره و جستجو را آغاز کرده اند.

این افسر گفت که ستیزه جویان به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه روی داد.

افسر گفت: اولتراها موفق به فرار شدند و در جستجوی بعدی، پتوها و فروشگاه های دیگر در یک مخفیگاه “غار مانند” پیدا شد.

به گفته پلیس، هیچ گزارشی از تلفات دو طرف گزارش نشده است.