نمای ساختمان · ? اطمینان شرق

آجر به دلیل برخی مزایا مانند حس گرم و تناسب فراوان اهمیت معماری، به جهت نمای ساختمان ویلایی گزینه قابل قبولی است. بهکارگیری از نمای ترکیبی در ساختمان منجر شده که نمای ساختمان زیاد زیبا و همینطور خاصتر شود و علاوه بر همین موردها هزینهای که کارفرما به جهت نمای ساختمان متقبل میشود، هم تا حد متعددی کمتر مییابد. امروزه افراد به ساختمان ها در بخش دکوراسیون داخلی مهم زیادی می دهند همچنین در بخش نمای ساختمان نیز از خلاقیت و طرز های مختلف استعمال می نمایند تا در نهایت یک ساختمان قشنگ داشته باشند و نمای ساختمان او‌لین مشاهده از یک ساختمان خواهد بود که زیبایی آن اساسی است. معماری و طراحی ساختمان های ویلایی و خصوصی لوکس و بزرگ جزو فاخرترین و بهترین طرح های معماری می باشند و معمولا معماران و طراحان در همین زمینه وسواس و حساسیت زیادی به خرج می دهند، ویلا ها ساختمانهایی اهمیت فضا های باز و نیمه گشوده میباشند که اغلب یک طبقه یا این که دوبلکس بوده که معمولا در اطراف شهر ها، اطراف جنگلها، کنار دریاها، در مناظر خوشگل و محیطهایی همین چنین ساخته شده و مکان آرام و دنجی به شمار می آیند. به کارگیری از نمای ترکیبی سبب شده که یک نمای زیاد جالب را به جهت ساختمان ساخت شود. پروژههای تبارک اثبات می نمایند که به چه صورت یک ماده واحد مانند آجر، که در کشور ایران بهوفور در دسترس افراد قرار دارد، میتواند نماهایی مضاعف پیچیدهای را حتی در ساختمانهای مدرن ایجاد و بهعنوان یک عنصر تحولآفرین شناخته شود. بهدلیل ارزش بالای همین سنگ، معماران ساختمانی امروزه از سیمان سپید بهعنوان جایگزین تراورتن به کارگیری میکنند. به کارگیری از سیمان در مقایسه دارای بقیه مصالح مقرون بهصرفهتر است. به جهت نمای سیمانی سفید از سیمان سپید و به جهت نمای سیمانی رنگی، از سیمان رنگ استعمال می کنند. گهگاه بر پایه نظر طراح و سلیقه کارفرما ممکن است، در طراحی نمای ساختمان از نمای ترکیبی استفاده شود. انتخاب چسب مطلوب بر اساس مختصات فنی مصالح بهکاررفته شکل میگیرد.انتخاب چسب مناسب به دانش فنی و مهندسی نیاز دارد. ماده دوم (۲):ضمن تاکید بر مصوبه دور دوم شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۵ زیر تیتر «بهینهسازی مصرف سوخت در اماکن و به کارگیری از مصالح مناسب در نمای ساختمانها» ابلاغی به شماره ۲۲۲۰۳/۸۰۲/۱۶۰ و در جهت تشویق و ترغیب استعمال از مصالح ساکن در تولید ابنیه در رخ استعمال از آجر به شکل کامل در نما، به مقدار ۵ % از عارضه ها ساختمانی مشمول بخشودگی میشود. به کارگیری از دو یا چندین متریال در طراحی نمای ساختمان سبب ساز جلوه عمده آن میشود. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم نمای ساختمان چهار طبقه جنوبی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.