نظرسنجی کارناتاکا 2023: باجرانگ دال اعتراض خود را علیه مانیفست کنگره برای ممنوعیت سازمان برگزار می کند – ویدیوی اکونومیک تایمز

کارگران باجرانگ دال تظاهراتی را در نزدیکی دفتر کنگره برپا کردند و مانیفست حزب را که برای انتخابات آتی کارناتاکا منتشر شد، سوزاندند. این امر پس از آن صورت می گیرد که کنگره روز سه شنبه در بیانیه انتخاباتی خود در کارناتاکا گفت که طبق قانون “اقدام قاطعی” از جمله ممنوعیت سازمان هایی مانند باجرانگ دال، جبهه مردمی هند و دیگران را انجام خواهد داد.