نخست وزیر مودی در مورد آتش سوزی در بیمارستان راجکوت: بسیار دردناک در اثر مرگ افراد در آتش سوزی بیمارستان راجوت: نخست وزیر مودی

دهلی نو: نارندرا مودی نخست وزیر روز جمعه درد عمیق خود را در مورد از دست دادن جان افراد در اثر آتش سوزی در بیمارستان راجکوت ابراز داشت و گفت دولت از همه کمک های احتمالی به آسیب دیدگان اطمینان حاصل می کند.

یک مقام آتش نشانی اعلام کرد که پس از آتش سوزی در ICU بیمارستان تعیین شده COVID-19 در Rajkot گجرات ، پنج بیمار ویروس کرونا کشته شدند.

“به شدت از دست دادن جان افراد به دلیل آتش سوزی در بیمارستان در راجکوت بسیار رنج می برد. افکار من با کسانی است که عزیزان خود را در این فاجعه ناگوار از دست داده اند. برای بهبود سریع مجروحان دعا می کنم. دولت از همه کمک های احتمالی به آسیب دیدگان اطمینان حاصل می کند ، “دفتر نخست وزیر به نقل از مودی توییت کرد.