نخست وزیر مودی اولین قطار سریع السیر وند بهارات اودیشا را از پوری به هاورا از طریق کنفرانس ویدئویی نشان می دهد – ویدئوی اقتصادی تایمز

نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ 18 مه از طریق ویدئو کنفرانس بین پوری و هورا اکسپرس وند بهارات را به پرواز درآورد. در طول کنفرانس، نخست وزیر مودی گفت: «هند قطارهای ونده بهارات را به تنهایی تولید کرده است. امروز کشور ما به تنهایی 5G می‌سازد و به مناطق دور می‌رساند…» «هند نیز با تهیه واکسن بومی برای اپیدمی مانند کرونا، دنیا را شگفت‌زده کرده بود. نکته مشترک در همه این تلاش ها این است که همه این امکانات محدود به یک شهر یا ایالت نبود، بلکه به سرعت به همه رسید. نخست وزیر مودی گفت: قطارهای ونده بهارات ما اکنون هر گوشه کشور را از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب لمس می کنند.