نخست وزیر مودی ، تارون گوگویی ، یک رهبر محبوب ، مدیر باسابقه می گوید

NEW DELHI: نارندرا مودی نخست وزیر روز دوشنبه با ابراز ناراحتی از درگذشت نخست وزیر اسبق آسام ، تارون گوگوئی ، وی را به عنوان یک رهبر محبوب و مدیر باسابقه توصیف کرد که سالها تجربه سیاسی در آسام و همچنین در مرکز را داشت.

وزیر بهداشت ایالت هیمانتا بیسوا سارما گفت ، گوگوئی روز دوشنبه در حالی که تحت معالجه عوارض بعد از COVID-19 بود ، در گواته درگذشت.

وی 86 ساله بود و همسر دالی ، دختر چاندریما و پسر گوراو ، نماینده مجلس لوک سبا از کنگره از وی به یادگار مانده است.

مودی در توئیتر خود نوشت: “سری تارون گوگوئی جی یک رهبر محبوب و یک مدیر باسابقه بود ، که سالها تجربه سیاسی در آسام و همچنین مرکز را داشت. از مرگش دلخور است. افکار من در این ساعت غم و اندوه با خانواده و طرفداران او هستند .ام شانتی. ”