نتایج bharti airtel q4: نتایج Q4 Bharti Airtel: سود 50% نسبت به سال گذشته جهش کرد و به 3006 کرور روپیه رسید. سود سهام 4 روپیه/سهم اعلام شد – ویدئوی اقتصادی تایمز

Bharti Airtel امروز گزارش داد که سود خالص تلفیقی سه ماهه منتهی به مارس 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به 3006 کرور رسید که بالاتر از نظرسنجی ETNow از 2881 کرور بود. درآمد تلفیقی با 14.3 درصد رشد در سال به 36009 کرور رسید که اندکی کمتر از 36744 کرور برآورد شده بود. هیئت مدیره پرداخت سود نهایی 4 روپیه برای هر سهم را توصیه کرده است.