نتایج سه ماهه چهارم رنگ های آسیایی: PAT با 45 درصد افزایش در سال به 1234 روپیه رسید. سود تقسیمی 21.25 روپیه به ازای هر سهم اعلام شد – ویدئوی اقتصادی تایمز

شرکت رنگ‌های آسیایی روز پنجشنبه اعلام کرد سود خالص تلفیقی آن در سه ماهه چهارم سال مالی 23 با 45 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 1234 کرور روپیه رسیده است. در سه ماهه مشابه سال گذشته 850 میلیارد روپیه بود. هیئت مدیره شرکت پرداخت سود نهایی 21.25 روپیه را برای سال مالی منتهی به مارس 2023 توصیه کرده است. درآمد حاصل از عملیات در سه ماهه مارس 11 درصد افزایش یافت و به 8787 کرور روپیه رسید در حالی که در سه ماهه مشابه سال گذشته 7893 کرور روپیه بود.