ناراحت از مرگ رئیس جمهور MDH دارامپال گلاتی: رئیس جمهور رام نات کویند

دهلی نو: رئیس جمهور رام نات کوویند روز پنجشنبه گفت که از دانستن درگذشت مالک MDH Mahashay Dharampal Gulati ناراحت است. گلاتی ، که برای همه کسانی که سالها او را در تبلیغات شرکتش تماشا می کردند آشنا بود ، صبح پنجشنبه در اینجا درگذشت. او 97 ساله بود.

وی که در بین مردم معروف به “شاه ادویه” شناخته می شود ، پادما بوشن ، سومین جایزه عالی غیرنظامی کشور را در سال 2019 دریافت کرد.

“از مرگ رئیس جمهور” ماهاشیان دی هتی “(MDH) شری دارامپال گولاتی جی ، که به افتخار پادما بوشن افتخار داشت ، ناراحت بود. وی از چهره های شناخته شده صنعت هند بود. فعالیت های خدمات اجتماعی وی نیز قابل تحسین است. به شما تسلیت می گویم خانواده و طرفدارانش. “کویند به توییت هندی توییت کرد.