موناد گوفان: تماشا کنید: مخترع جوان 10 ساله انکوباتور تخم مرغ ارزان قیمت را در J&K’s Kulgam توسعه می دهد – ویدیوی The Economic Times

مومین اسحاق، یک پسر 10 ساله از روستای موناد گوفان ولسوالی کولگام، یک دستگاه جوجه کشی تخم مرغ ارزان قیمت ایجاد کرد. این مخترع جوان دو سال طول کشید تا دستگاه جوجه کشی تخم مرغ قابل حمل ارزان قیمت را بسازد. علیرغم چالش های مختلف، کار سخت مومین نتیجه داد زیرا او با موفقیت یک دستگاه جوجه کشی قابل حمل ساخت که هم اقتصادی و هم کارآمد است.