موج سوم Covid-19 گذشته از اوج خود ؛ نیازی به قفل نیست: وزیر بهداشت دهلی – ویدیوی اقتصادی تایمز

Satyendar Jain ، وزیر بهداشت دهلی ، روز دوشنبه تحمیل یک قفل دیگر در پایتخت ملی را رد کرد و گفت: ماسک زدن به مبارزه با COVID-19 کمک می کند. وی همچنین افزود که موج سوم ویروس کرونا در دهلی از اوج خود عبور کرده است. وی ضمن گفتگو با رسانه ها ، گفت: “موج سوم COVID-19 در دهلی اوج خود را طی کرده است. دیگر هیچ قفل قفل در شهر وجود نخواهد داشت. فکر نمی کنم اکنون ، استفاده از ماسک ، گام موثری باشد. توسط همه مفید تر خواهد بود. “