“ممکن است افراد بیشتری بمیرند”: جو بایدن به نیاز ترامپ برای اشتراک برنامه های ویروس اشاره می کند – ویدئو The Economic Times

رئیس جمهور منتخب جو بایدن می گوید که بیشتر مرگ ویروس کرونا نتیجه ی عدم امتناع دولت ترامپ از تقسیم برنامه های توزیع واکسن خود با دولت ورودی خود خواهد بود. بایدن روز دوشنبه پس از سخنرانی در ویلمینگتون ، دلاور ، در مورد اهمیت دستیابی به چنین برنامه هایی گفت: “اگر شما هماهنگ نشوید ، ممکن است افراد بیشتری بمیرند.”