ممنوعیت برنامه چین: چین با ممنوعیت برنامه های موبایل توسط هند مخالفت می کند

پکن: سفارت این کشور در کشور آسیای جنوبی روز چهارشنبه گفت: چین با قاطعیت با اقدامات هند در ممنوع کردن برنامه های تلفن همراه بیشتر چینی به دلیل نگرانی های مربوط به امنیت ملی مخالفت می کند.

هند در روز سه شنبه 43 برنامه را از جمله برنامه تجارت الکترونیک Aliexpress گروه Alibaba Group Holding Ltd در موج جدیدی از تحریم های وب با هدف قرار دادن چین پس از چند ماه درگیری همسایگان در مرز هیمالیا ، ممنوع کرد.