مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP

بر مطابق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا زمان تحلیل پل ها از حیث بنا ای به استدلال پوشش اندک بتن، طراحی ضیعف، عدم مهارت به اندازه زمان اجرا و سایر کارداران همانند موقعیت آب و هوایی، سبب ساخت رخنه در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است. کردار هر دو ماده الیاف پلیمری FRP و رزین در خلق و خوی پایانی آرماتور کامپوزیتی FRP مفید است. هر کدام از همین طرز ها مزایا و معایبی متمایز دارند، ولی مزایای استعمال از کامپوزیت FRP که در حقیقت یک عدد از جدیدترین گونه های محصولات مقاوم سازی بنا است، به طور چشمگیری فراتر از بقیه شیوه ها بوده و به طور قابل توجهی جایگزین شیوه های سنتی شده است. به کارگیری از انواع FRP به دسته شمع و طرز شمع کوبی بستگی نداشته ودر هر رخ مقاومت را به مقدار قابل توجهی ارتقا میدهد. اعضای سازه های تقویت شده حیاتی سیستمFRP به شکل پوشش بیرونی عبارتند از:تیرها،دال ها،ستون ها،دیوارها،اتصالات،دودکش ها،طاق های گنبدی شکل،تونل ها،سیلوها، لوله ها و خرپاها. همانطور که اشاره شد FRP یک کامپوزیت دو جزئی اساسی ماتریس پلیمری میباشد که این ماتریس پلیمری علاوه بر خودداری از ساییدگی و تخریب الیاف ها و انتقال نیرو برشی، وظیفه اتصال کامپوزیت به سازه بتنی را نیز بر عهده دارد. مروری بر نتیجه ها آزمایشهای خمشی سه و چهار نقطهای نشان می‌دهد که مقاومت نهایی صفحه بتنی به بیش از دو برابر کاغذ بتنی سست شده با برش مستطیلی افزایشیافته است. 1. دال: المان های تسلیح را ارتقا می دهد و منجر ارتقا مقاومت در برابر لنکر مثبت و منفی می گردد. خطاهای طراحی شامل عدم آشنایی خاک و پی، عدم اعتنا به اصول مبانی طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله، غلط در باز‌نگری و طراحی، تنظیم نقشه ها، مدارک و جزئیات اجرایی باعث کمتر قدرت باربری در سازه، خرابی زود زمان حیاتی پیامدهایی در صورت ظاهری بنا می شود. به جهت تقویت ستون ها در برابر تنش برشی و خمشی اعمال شده در حین زلزله، می قدرت از نوار یا لمینت FRP و رزین اپوکسی در جهت حلقوی به کار گیری نمود. از دیگر مزایای سیستم مقاوم سازی کلیدی FRP می اقتدار به ارتقاء مقاومت اهمیت دیوار برشی، سختی و جابجایی پایانی دیوار برشی اشاره کرد. در اکنون حاضر، اغلب کامپوزیت های FRP کلیدی ماتریس های ترموست تولید می شوند که پس از سخت شدن به حالت خمیری در نیامده و احتمال کمانش الیاف در برابر تنش فشاری را کمتر می دهند. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم مقاوم سازی تیر بتنی حساس frp لطفا از ورقه ما بخواهید.