مقاله شناسایی و بررسی خلوص نانو کربن فعال خوراکی با کاربرد پزشکی

کربن فعال به تیتر یک جاذب حیاتی ظرفیت جذب بالا و قیمت پایین ، کاربردهای مضاعف فراوانی دارد. کربن فعال به گروهی از مواد کربنی متخلخل و سطح داخلی بالا گفته می شود که به ادله مساحت داخلی قابل دقت ، ساختار متخلخل و منفذی، ظرفیت جذب بالا ، قابلیت و امکان فعال سازی مجدد سطح و همچنین ارزش تحت در مقایسه مهم جاذب های غیر آلی مانند زئولیت یک ماده اختصاصی به شخص می باشد. گنجایش جذب مشخص کننده کارآیی و اقتدار جذب مواد توسط کربن فعال میباشد و نشان دهنده میزان جذب ماده گزینه حیث تا نقطه تعادل می باشد به این معنی که وقتی که جذب و دفع در سطح کربن به شرایط تعادل می رسند. مواد آلی جرم مولکولی بالایی دارند و از حیث الکتریکی خنثی هستند. کربن فعال در کلی ترین معنی آن عبارتی می باشد که شامل دامنه وسیعی از مواد کربنی آمورف هست که مرتبه بالایی از تخلخل و حوزه‌ سطحی بزرگ را نشان می دهد. حیاتی اعتنا به این که کربن فعال توان بالایی در جذب مواد سمی دارد، به این استدلال حساس ورود آن به سیستم گوارشی حیوانات عفونت ها و مواد مضر از فی مابین میروند. دسته های متفاوتی از زغال های فعال شده با ویژگی های معلوم وجود دارند که خصوصیات هر یک از آن‌ها بستگی به مواد نخستین و فوت و فن به کا ر رفته در تولید آنها بستگی دارد. دانه های کربن اکتیو به علت مرحله متخلل و ناهموار خویش تقریبا اهمیت 1000 متر مربع مرحله در هر گرم هستند کربن فعال کارخانه . تراز فعال این ماده بسیار بالاست و به همین دلیل نیز جاذب قدرتمندی هست که کاربردهای متعددی در تصفیه دارد. کربن اکتیو یا کربن فعال میله ای چه خصوصیاتی دارد؟ سطح کیفی کربن اکتیو در داروسازی، می بایست به اندازه ای باشد که هیچ مشکلی را به جهت سالمی افراد آنگاه از مصرف محصولات نداشته کربن فعال برای ماسک باشد.