معرفی بهترین گز و گز فروشی های اصفهان

گز اصفهان عمر مضاعف طولانی دارد که یک عدد از حیاتی ترین همین گز ها ، گز آرباکو است به طوری که به گفته برخی از منابع نخستین توشه گز در بازه صفویه ایجاد شده میباشد و ریشه اهمیت آن نیز گونه خاصی از شیرینی به نام حلوا چوبه بوده که از سفیده تخم مرغ و شکر به دست می آمد و جهت رفع خستگی و مرمت قوا مصرف می شد و بعد ها دسته تکامل یافته آن بوسیله پادشاهان اهل ایران به تیتر پیشکش به دیگر پادشاهان عالم هدیه دیتا گز روضه خوان صفی اصفهان شد. ریشه اهمیت گز به نوعی شیرینی به نام حلواچوبه برمیگردد که مخلوطی از سفیده تخم مرغ و شکر است. اين مدل گز سفارشي و منحصر بوده كه براي پادشاهان و رؤساي ممالك ديگر به عنوان سوغات نبی ميشده و در بازار يافت نميشد. مطابق برخی نقلقولها، عمر گز اصفهان را به عصر قاجاریه نسبت دادهاند، زمانی که این کالا به عنوان سوغات به کشورهای دیگر ارسال میشد و حکم پیشکشی را به جهت پادشاهان دیگر کشورها داشت. حدود یک ده سال بعد از آن حیاتی ورود گلوکز مایع از چین، این ماده نیز به ترکیبات با ایجاد گز طولانی تر شد. گز اولی بار در دهه 20 و با ترکیبی از گزانگبین، سفیده تخم مرغ، شکر، مغز پسته و بادام ساخت شد. به همین صنعت بیشتر شدند و در سرانجام روش سنتی، نصفه مکانیزه گز اصفهان قیمت شد. گاهي هم بنا به توصیه متنفذين مادهاي به اسم شير خشت به گز بیشتر مي:ردند و حتي به جاي آب خالص در آن آب هندوانه ميرخيتند. بعد بیآنکه مبلغی بپردازد اهمیت خورجینی لبریز از گز میرفته احتمال دارد گزها را در میان فقیران تقسیم میکرده است. پسته در بین مغزها بیشترین میزان آنتیاکسیدان را دارد. آیتم دقت متقلبین قرار گرفته و انواع بی کیفتی گز را روانه بزار کرده اند و چون انواع مختلفی گز در بازار وجود دارااست و همچنین مارک های مختلف میباشند که در این میدان کار می کنند. گز علاوه بر طعم بینظیر، خاصیت اکثری به جهت تن درستی داشته و برای کودکان یک منشا انرژی عالی است. همینطور از زعفران نیز در سوهان گزی به کارگیری می شود به این خاطر خواص متعددی دارد و منجر تقویت اعصاب، تقویت عضله، از بین بردن خستگی و ارتقاء قوای تن می شود همین شیرینی هم یک عدد از شیرینی هایی هست که صادر می شود و و بیشترین صادرات را به مرز و بوم عراق دارد. که در میان محصولات بازار محبوبیت متعددی را به دست آورده است.سوهان گزی حاج مجتبی از برندهای اعتبار و دارای شهرت در بین ایجاد کنندگان همین متاع است.