“مشارکت با هند یکی از پیامدترین روابط آن”: سخنگوی اصلی ایالات متحده دی در سفر نخست وزیر مودی به ایالات متحده – ویدئوی اقتصادی تایمز

دولت بایدن روز دوشنبه، پیش از سفر رسمی ماه آینده نخست وزیر نارندرا مودی به دعوت جو بایدن، رئیس جمهور، گفت که شراکت آمریکا با هند یکی از پیامدترین روابط آن است. ودانت پاتل، سخنگوی اصلی ایالات متحده در مورد “مشارکت ما با هند یکی از پیامدترین روابط ما است و ما در تعدادی از اولویت های حیاتی با هند نزدیک بودیم. این دیدار دولتی فرصتی برای تعمیق بخشی از این مشارکت ها است…” سؤال از دیدار رسمی دولت نارندرا مودی از ایالات متحده در 22 ژوئن 2023.