مرحله دوم تمرین مالابار امروز آغاز می شود. INS Vikramaditya ، USS Nimitz برای شرکت – ویدئو اقتصادی تایمز

مرحله دوم رزمایش دریایی مالابار با شدت بالا ، از جمله استرالیا به همراه هند ، ایالات متحده و ژاپن قرار است از روز سه شنبه در دریای شمال عربستان آغاز شود. گروه نبرد ناوگان Vikramaditya نیروی دریایی هند ، گروه اعتصابی Nimitz نیروی دریایی ایالات متحده و چندین کشتی جنگی خط مقدم از ناوگان استرالیا و ژاپن در مرحله دوم تمرینات دریایی پیچیده و پیشرفته را به مدت چهار روز انجام خواهند داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>