مرحله دوم تمرین مالابار امروز آغاز می شود. INS Vikramaditya ، USS Nimitz برای شرکت – ویدئو اقتصادی تایمز

مرحله دوم رزمایش دریایی مالابار با شدت بالا ، از جمله استرالیا به همراه هند ، ایالات متحده و ژاپن قرار است از روز سه شنبه در دریای شمال عربستان آغاز شود. گروه نبرد ناوگان Vikramaditya نیروی دریایی هند ، گروه اعتصابی Nimitz نیروی دریایی ایالات متحده و چندین کشتی جنگی خط مقدم از ناوگان استرالیا و ژاپن در مرحله دوم تمرینات دریایی پیچیده و پیشرفته را به مدت چهار روز انجام خواهند داد.