مدیریت پروژه چیست

همانطور که خواهید دید گوشه ای از همین نیازمندیها منطبق با 10 زمینه دانشی مدیر پروژه است. یکی از حیاتی ترین کارهای یک سامانه حتی در مرحله یک PMIS این میباشد که ذینفعان پروژه بتوانند از طریق آن به چکیده از داده ها پروژه که اجازه دسترسی به آن را دارند در کمترین دوران و به صورت مطلوب دسترسی پیدا کنند. به‌این مضمون‌ که هر شرکتهایی نظیر اوراکل و سپ به علت ارتباط اساسی غولهای دنیای تجارت بخش عظیمی از گردش مالی این بازار را در اختیار دارا‌هستند اما در راستا های جغرافیایی مختلف در جهان رهبران بازار متفاوت هستند. 8%) است. این یکسری شرکت به تنهایی بیش از سه چهارم کل بازار را از لحاظ حجم قراردادها در اختیار دارند. قابلیت و امکان شناسایی و در دسترس بودن اطلاعات ذینفعان، نقش و طرز اثر گذاری هر کدام بر پروژه، منافع و انتظارات هر ذینفع در پروژه، و رصد مستمر این منافع و شیوه تاثیر ذینفع از امکانات آیتم انتظار است. آنها روی موادسازنده حیاتی مثل زمان، میزان دارایی و کارآیی تحلیل می نمایند و هر جا مشکلی در درحال حاضر اتفاق افتادن باشد، وارد عمل می‌شوند و حیاتی به کارگیری از ترفند های کنترل پروژه همگی چیز را سامان میدهند. آمارهای در اختیار گرفتن پروژه نشان دادهاند که 73 % از سازمانهایی که بهطور قانونی از مدیریت و در دست گرفتن پروژه استفاده کردهاند، توانستهاند به هدفشان برسند. یکی از از راهکارهای معرف در زمینه EPM نرم افزار Project Server مایکروسافت است که در کنار برخی از نرم افزارهای دیگر مایکروسافت نظیر Share Point و تیم آفیس به عنوان Microsoft EPM شناخته میشود. حیاتی همین وجود در دنیا این بازار بازاری بسیار محلی در لحاظ گرفته میشود. باید از لحاظ هزینه برآورد شوند. بعلاوه خویش سامانه نیز باید بتواند حساس توجه به سیاستهای رئیس پروژه، مدیر محل کار PMO و یا این که مسئولان مدیر پورتفولیوهای مختلف، در زمانهای مناسب اطلاعاتی را به سمت ذینفعان ارسال (Push) کند. ایدهورزان هم از انتهای ده سال هشتاد به توسعه یک EPM بومی کلیدی نام IPMP پرداخت که نیز حالا سهم بزرگی از سامانه های مدیریت پروژه را در کشور‌ایران در اختیار دارد. تمام روندهای گزارش دهی که در تمام پروژهها وجود دارد، در این گونه پروژه نیز وجود دارد. سازمانهایی که در سالهای پیشین با راه اندازی دفتر کار مدیریت پروژه (PMO) همت بر استاندارد سازی خط مش مدیریت پروژه در سازمان خویش کرده بودند، در سالهای اخیر به سمت دفتر رئیس پروژه سازمانی (EPMO) حرکت کرده اند و در این خط مش بکارگیری سامانه های EPM نقش موثری داشته اند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد پروژه دانشجویی عمران و معماری بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.