متیو میلر – ویدئوی اکونومیک تایمز: ایالات متحده برای پردازش هر چه بیشتر درخواست های ویزا در هند در اولویت اصلی است

سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از سفر رسمی نخست وزیر نارندرا مودی به ایالات متحده گفت که ایالات متحده با هند در حیاتی ترین اولویت های خود همکاری می کند. من به طور کلی می گویم که همکاری ما با هند یکی از مهم ترین روابط ما است. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود در روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما با هند روی حیاتی ترین اولویت های خود از نزدیک کار می کنیم.