متن انگیزشی بسیار زیبا و تاثیرگذارهدف در زندگی – یک حس خوب

چه مدیر باشید در گروه پرسنل و سرمایهگذاران کمپانی تولید انگیزه میکنید، چه شخصی در توده خانواده یا این که دوستان، هنگامی انگیزه خویش را نگهداری میکنید، همهی اشخاص در کنار شما رویش خواهند کرد. سوال همین نمیباشد که چه کسی قرار است به من اجازه بدهد؛ بلکه همین است که چه کسی میتواند مرا متوقف کند. پس می بایست در مسیر موفقیت به کارهای که مارا به بحران نمیکشد خیلی با ندهیم و متمرکز شویم بر روی کارهای که به جهت مان طاقت فرسا و معضل برانگیز است؛ چنانچه چه به جهت انجام شان یک سختی موقتی را باید تحمل نماییم البته ارزشش را قطعا خواهد داشت. که عمده وقت ها درباره ی آن فکر می کنیم. 4 دیدنی است هرچقدر بیشتر عمل می کنیم پیروزی هایی بیشتری ب سراغمون می آید . و یک گزاره دیگر نیز توجه من را به خودش جلب کرد ولی از زاویه ی دیگر؛ و آن جمله، نسبت داده شده بود به آقای چرچیل و این میباشد “موفقیت بضاعت و توان رفتن از شکستی به شکست دیگر، فارغ از از دست دادن شادی و انگیزه است” به لحاظ من همین گزاره ی که منسوب به آقای چرچیل هست از نگاه محتوایی و منطقی محل گونه های است؛ و خوب تر بود همین پاراگراف اینگونه گفته می شد:”موفقیت سرانجام رفتن از شکستی به شکست دیگر، اهمیت ساخت انگیزه مجدد است” به نظر من گزاره اولی در دو گزینه محل انواع است: اولا موفقیت را رفتن از شکستی به باخت دیگر دانسته میباشد در حالیکه خود این عملیه پیروزی نمی باشد بلکه عاقبت همین عملیه برد است. 6 تنها یک چیز می تواند تحقیق یک رویا را غیره ممکن کند ترس از ناکامی . همینطور کلیپ زیر، یکی از عصر های فن ای مجموعه قدم برتر می باشد که در دعوا انگیزه می تواند فوق العاده کمکتان کند. اشخاص موفق به جلو رفتن ادامه می دهند، غلط می کند اما بی تصور نمی شوند. مشکلش هم واژه مردان میباشد که انگار پیروز شدن فقط به جهت مردانه و حتی چهره یی نیز که به جهت همین پاراگراف تعیین شده بود، تصویر یک مرد بود. بعد از آن در کل ارتفاع روز عملکرد نمایید یک‌سری جايگاه فولدر صوتی که ضبط کردید را گوش دهید. به اسم معبود درود وقت بخیر ممنون از نوشته زیبای شما و تشکر از اینکه حالا منو عالیه عالی کردید. درود به قشنگی های زندگی که هر روز برای بهتر شدن روزهامون داریم یه قدم کوچیک، اما استوار بر میداریم ،بابت نوشته امروز و لغت ها انگیزشی که اکثرا شعار انسانهای موفق و حیاتی پشتکار بالا میباشند ..خود این پیام ها به فرد بنده انگیزه فوق العاده ای اعطا کرد و همین مطلب رو نیز خاطر نشان کنم که تنها شعار نباشیم می بایست عملگرا نیز باشیم یه پاراگراف مشهور میباشد که میگه امروز باید از خوابت بزنی تا فردا بتونی توی خوابم پول در بیاری ! درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای چه جایی و شیوه استعمال از متن انگیزشی هوای ابری دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.