مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

This is a one way valve so that when the dosing pump pushes an amount of product into the line it can overcome the pressure in the delivery pipe and allow the product out into the flow. When gas bubbles enter a pump head, the compression motion compresses the gas but has a hard time forcing it out of the pump head. Piston-driven metering pumps commonly work as follows: There is a piston (sometimes called plunger), typically cylindrical, which can go in and out of a correspondingly shaped chamber in the pump head. It should have a weight on it so it remains in the bottom of the drum of product and sometimes it has a float switch attached to it so the pumps has an alarm activate if the product runs out. 1. The chemical tank or container. به تیتر مثال در صورتی که سازنده دقت دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به این معناست که در هر نقطه در بین دبی 1 تا 100 درصد، اعتنا دوزینگ پمپ مربوطه يكسان ميباشد.. در اين موقعیت در اثر كاهش فشار مايع و تبخير رخ گرفته در سمت مكش پروانه توده هاي حباب توليد و به خروجي پروانه عکس العمل کرده. بیشتر دوزینگ پمپها جهت حفاظت حیاتی شیر اطمینان هستند که در هنگام افزایش بیش از حد مجاز در فشار خروجی عمل میکنند. توسط این تعدیل کننده ها (دمپرها) جریان خروجی به وضعیت ثابت و خطی نزدیک خیس میشود. فشار کاری اثبات است،اما دبی خروجی بصورت دستی یا اتوماتیک در اختیار گرفتن میشود. دبی همین پمپها به طور دستی و یا اتوماتیک در بین صفر تا حداکثر میزان خود قابل تهیه و تنظیم میباشند. پمپهای پیستونی محوری: سیلندرهای چندگانه درون یک بلوک استوانه ای تنظیم شده اند که هر یک به نوبه خود به یک شافت چرخان وصل شده اند. همین پمپها به دو گوشه و کنار تقسیم می شوند که هر محیط به نوبه خویش مجدداً بوسیله دیافراگم انعطاف پذیربه دو قسمت تقسیم میشود. مشخصات فنی: هد استیل،دیافراگم PTFE،سه فاز، استاندارد ایمنی IP55، کلیدی تاییدیه CEومنطبق دارای استانداردهای EN61000-3-3 و CEE/89/392 است، مجهز به دو شیر یکطرفه توپی در هد مکش و تزریق، با توجه ۱۰۰-۰درصد به شکل کولیسی، در صورت خواهش اهمیت موتور EX ضدانفجار یا IP متعدد و به شکل تک فازو یا موتور تروپیکال و مجهز به سروو موتور و اینورتر قابل ارائه میباشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت د وینی ګروپونه وب تارنما خویش باشید.