مانیپور: خشونت مانیپور: پناهندگان در کمپ های امدادی مصیبت را روایت می کنند و نسبت به وضعیت امنیتی ابراز نگرانی می کنند – ویدئوی اکونومیک تایمز

در حالی که وضعیت در مانیپور بر روی یخ نازک درگیری‌های مکرر در میان خشونت‌های شدید می‌گذرد، چندین نفر از مناطق آسیب‌دیده از خشونت در تاریخ 6 مه مصیبت خود را در مورنگ روایت کردند. در حالی که ایالت درگیر درگیری‌های داخلی است، مردم از مناطق درگیری‌زده مانی‌پور گرفتار شده‌اند. پناه بردن در چندین اردوگاه در مناطق امن تر. با پراکنده شدن خانواده ها در میان تلاش برای نجات یکدیگر، بسیاری نگرانی خود را نسبت به رفاه بقیه اعضای خانواده ابراز کردند.