مانتوروف: ما به شرکای مورد اعتماد متکی هستیم: دنیس مانتوروف معاون نخست وزیر روسیه

اس جایشانکار، وزیر امور خارجه و دنیس مانتوروف، معاون نخست‌وزیر روسیه، روز سه‌شنبه اقداماتی را برای پیشبرد تجارت بررسی کردند.

معاون نخست‌وزیر روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با جیشانکار گفت: حجم مبادلات تجاری بین روسیه و هند از مرز 35 میلیارد دلار گذشت. به گفته جایشانکار، برای دوره آوریل 2022 تا فوریه 2023، تجارت حدود 45 میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود که افزایش بیشتری داشته باشد.

در این دیدار دو طرف در مورد همکاری در زمینه های تجاری، مالی، صنعتی، انرژی از جمله انرژی هسته ای، کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و فرهنگ گفتگو کردند.

روز دوشنبه، مانتوروف و جایشانکار با نمایندگان بازرگانان روسیه و هند در یک مجمع تجاری درهای بسته دیدار کردند.

شرکت کنندگان در انجمن تجاری در مورد مسائل مربوط به تقویت بیشتر همکاری عملی روسیه و هند، از جمله در کمیسیون بین دولتی (IGC) بحث کردند.

نمایندگان تجارت هند با معیار جدیدی از حمایت آشنا شدند – یک پلت فرم سرمایه گذاری خوشه ای – که می تواند در پروژه های مشترک اعمال شود. برای توسعه و تولید محصولات اولویت دار، یارانه برای دسته آزمایشی، اولویت برای حق بیمه و مالیات بر درآمد، وام های نرم ارائه می کند.

مانتوروف خاطرنشان کرد که هیچ هدفی برای جایگزینی کامل همه چیز وجود ندارد. وی تاکید کرد: ما به شرکای مورد اعتماد خارجی تکیه خواهیم کرد…