قیمت دوج کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بیت برگ

دوجکوین در صرافی های زیادی لیست شده و به برهان کارمزد کم، اکثر زمان ها جهت ارسال مبلغی از یک کیف پول به کیف پول دیگر به کارگیری میشود، شما میتوانید قیمت لحظه دوج کوین را در سایت ارز تودی بازدید کنید و بررسی های خود را روی نمودارهای مربوطه پیاده سازی کنید. حیاتی توجه به حمایت ایلان ماسک از ارز دیجیتال دوج کوین امروزه خرید کردن دوج کوین بوسیله اشخاص به شکل گسترده انجام می پذیرد. خارج از شوخیهایی که مهم همین ارز دیجیتال میگردد و به ایلان ماسک به خاطر حمایتهایش از دوج کوین لقب «دوج فَدر» را دادهاند، ورودیهای این رمزارز بعد از هر توشه حمایت ماسک اندک است. ولی همین موقعیت به وسیله ارز دیجیتال دوج کوین نقص شده میباشد و یک کیف پول در دست گرفتن بیش از ۲۷ % تمام دوج کوینهای عرضه شده را در دست دارد. در صورتی که حجم معاملات دوج کوین دوچندان هست یا این که سرمایهگذاریها در مقیاس کلان انجام میشود، کیف پول سختافزاری میتواند آیتم بهتری نسبت به نرمافزارها باشد؛ به همین عامل که مرحله امنیت به مراتب بیشتری نسبت به دوج کوین سرا والتهای نرمافزاری دارد. هنوز تفکر بخش وسیعی از جامعه نسبت به ارزهای دیجیتال مثبت نمیباشد و ادراک این که تصویر یک سگ بخواهد لوگو یک واحد پولی باشد برایشان مشقت بار است. همین درحالیست که بیت کوین توسط شرکتها و به دست آوردن و کارهای متعددی در سراسر دنیا به تیتر یک شیوه پرداختی ارائه می‌گردد و حتی میهن السالوادور این رمزارز را به تیتر یک واحد پولی رسمی شناخته است. این بیانیه مربوط به تمام ارزهای دیجیتال هست و در آن پالمر از این سیستم به عنوان یک صنعت دست نخورده و اکوسیستمی اسم می‌برد که به شتاب می توان از طرز آن به ثروت زیادی رسید. علاوه بر این دوج کوین از NFT یا همان داراییهای غیر قابل معاوضه پشتیبانی نمیکند، نمیتوان از آن ها در معاملات هوشمند به کارگیری کرد، آن ها مهم dApps فعالیت نمیکنند و خیلی کم به کاربرانش توجه دارد. خرید کردن ارزهای دیجیتال بهطورکلی سه طریق گوناگون داراست ولی هیچکدام از این روشها بهاندازه خرید از صرافیهای آنلاین، بهخصوص در کشور‌ایران آسان نیست. زمانی مردم در فضا سیر مینمایند و دوج کوین هم همین را میخواهد، واهمه از دست دادن پول یا همان فومو دربین اعضا رواج پیدا می‌کند و امیدوار میشوند که بها این سکه ارتقا پیدا کند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی عاقبت دوج کوین وب تارنما خود باشید.