قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

همین جور روزنه تنظیم هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف نصب شده و حیاتی جور های متنوع، نقش هوارسانی به محفظه های گوناگون را از سقف ایفا می کند. ب- روزنه خطی زاویه دار: همین دریچه عمدتاً بصورت دیواری بکار برده می شود که دارای زاویه ی ۳۰ رتبه هوای درون کانال را به محیط سوق‌دهی کند. روزنه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاشتن در سقف را دارد، دریچه تهیه هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاری شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محفظه ساماندهی می کنند. روزنه سقفی تایلی اهمیت روزنه گردِ جت نازل هم می تواند بصورتِ بدونِ قاب و نیز بصورتِ بافریم ساخت شود. روزنه تنطیم هوای اسلوت از یک قاب در دورتادورِ خود و تیغه های T شکل در داخلِ و موازی اهمیت طول کادر می باشد. ضروری به تفسیر می باشد از دریچه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور هم زمان می اقتدار به کار گیری نمود. دریچه تهیه و تنظیم هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و رجوع و برگشت هوا بطور به طور همزمان قابل استفاده می باشد. البته اگر در سیستم برگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار دریچه نیست. همواره سفارش می شود پشت روزنه های هوای رجوع و برگشت فیلتر کارگزاشتن شود تا در عده نمودن گرد و غبار هوا کمک شایانی کند. از دریچه تهیه و تنظیم هوای مشبک هم نیز در سیستم رفتِ هوا و هم در سیستم بازگشت هوا به کارگیری می شود. همانطور که در ابتدای نوشته اشاره کردیم، در صورتیکه سیستم نتورک کشی ساختمان بگونه ای طراحی و اجرا شده باشد که کانالهایی که بصورت افقی در سقف وجود داشته باشد، دهانه این انشعاب ها از نحوه سقف کاذب خارج می شوند و یک دریچه های سقفی از جور چهار طرفه (چهارگوش)، گرد، تایلی، سه طرفه، مشبک و یا این که شمسی به خواسته انتقال هوای بهتر، در آن حیطه تعبیه می شود. پ- دریچه تهیه هوای خطی کله قندی: همین دریچه نیز از تیغه های T شکلِ ریز که داخل روزنه تعبیه می گردند تشکیل شده است. درواقع این مدل روزنه سقفی، ترکیبی از یک صفحه ی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی مهم ابعادِ کوچکتر می باشد که همین روزنه داخلیِ چهارطرفه می تواند حساس دمپر یا بدون دمپر باشد. از همین دریچه بیشتر در مکانهایی به کارگیری می شود که اصلی طول بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا مهم بیشترین فشار از دهانه دریچه دریچه سقفی کولر آبی می باشد. روزنه خطی از آن جور از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب شبکه هوا را بصورت موازی از باطن نتورک هوا به گوشه و کنار تزریق می کند. برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از دریچه رجوع و برگشت سقفی ، شما شاید می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.