قوانین سختگیرانه برای حذف نام شرکت ها از RoC

شرکت هایی که مایل به حذف نام خود از ثبت شرکت ها (RoC) هستند، اکنون باید ابتدا صورت های مالی عقب افتاده و اظهارنامه های سالانه خود را ثبت کنند، زیرا وزارت امور شرکت ها (MCA) قوانین را تشدید کرده است.

کارشناسان گفتند قوانین جدید، علاوه بر سایر مقرراتی که اخیراً برای این منظور صادر شده است، اپراتورهای پرواز تا شب را دلسرد می کند.

بر اساس اطلاعیه MCA، یک شرکت درخواستی برای حذف نام خود نخواهد داد مگر اینکه صورت های مالی معوق را طبق ماده 137 قانون شرکت ها و اظهارنامه های سالانه معوق طبق بند 92 تا پایان دوره مالی ارائه کرده باشد. سالی که در آن عملیات خود را متوقف کرد.

اگر شرکتی قصد دارد چنین درخواستی را در جایی که RoC قبلاً اخطاری برای شروع فرآیند حذف نام خود ارسال کرده است، ارسال کند، همچنان باید تمام صورت‌های مالی معلق و بازده سالانه را ارسال کند.