فور – دستگاه فور استریل – قیمت فور

سمپلر هم مانند دیگر وسایل آزمایشگاه نیاز به ضدعفونی کردن و استریل قطره استریل چشمی سیپلکس شدن دارند. یقین بر همین میباشد که بسیاری از ارگانیسمهای اثر گذار خاک زمان استریل شدن خاک بوسیله نور خورشید زنده میمانند و یا پس از آن خیلی پر سرعت مجدد خاک را اشغال میکنند. سرسمپلرها اکثر وقت ها استریل نمیشوند.زیرا طبق معمول قابل اتوکلاو نبوده و بدور ریخته می شوند.در صورتی که سمپلرها اهمیت قابلیت و امکان استریل شدن هستند. شما می توانید دمای منحصربه‌فرد محفظه فور را تماما در دست گرفتن نمایید و بر روی دمای آیتم نظر خود قرار دهید، ولی دمای استریل نمودن در اتوکلاو کاملا ثابت است و شما نمیتوانید آن را تغییر‌و تحول دهید. برای ساخت تجهیزات پزشکی نیز از دستگاه فور به کارگیری می شود که به آن فرایند پاک گفته می شود. در این قسمت رایجترین واژههایی که به جهت ضدعفونی کردن و استرلیزاسیون تجهیزات طبابت و آزمایشگاهی گزینه استفاده قرار می‌گیرد را معرفی خوا هیم کرد و تعریف و تمجید استاندارد هر کدام را ارائه خوا‌هیم نمود. اما هیچ کدام از این دو محلول نمی توانند اسپورهای باکتریایی را از در بین ببرند. استریلیزاسیون : فرآیندی که همگی میکروارگانیسمها و یا این که اسپورها را میکشد و یا این که از بین میبرد. گندزدایی: فرآیندی که طی آن مواد گندزدا، پرورش و نمو میکروارگانیسمها را سرکوب میکنند. آلودگیزدایی: به هر فرآیندی که به جهت حذف و یا کشتن میکروارگانیسمها گزینه استعمال قرار میگیرد، آلودگیزدایی گفته میشود. همینطور از این کلمه و واژه به منظور حذف و یا این که خنثیسازی مواد رادیواکتیو و یا این که مواد شیمیایی خطر آفرین استفاده میشود. همینطور کاکائو به کارگیری شده در این محصول با خاصی آنتی اکسیدان بوده و مانع از التهاب و نیستی سلول ها می شود. سوزاندن: سوزاندن اساسی آتش وسایل آلوده مانند باند آسیب و استریل نمودن حلقههای تلقیح که در کشت میکروبی استفاده می شود. سوزاندن: وسایل کثیف مانند باند جراحت و … اصول عملکرد همین اتوکلاوها به‌این شکل هست که نخست آلاینده ها مانند خون ، ترشحات جراحت ، خط و غیره، آنگاه دارای آب و املاح و مواد شوینده و در غایت باقی مانده مواد از دستگاه آیتم نظر به جهت استریل ، زدوده و پاکسازی می شود. درصورتیکه داخل دستگاه تر بود نخست آن را کلیدی دستمال نخی تمیز خشک کرده ، بعد از دستگاه به کارگیری کنید.