فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

قبل از مبادرت به گشوده نمودن قطعه، روغن را از تراز فشارشکن پاک کنید، چون روغن باعث لغزندگی فلز میشود. گرما را به میزان میانگین اعمال کنید، زیرا در صورتی که فشارشکن خیلی داغ شود، قطعات پلاستیکی یا واشرهای لاستیکی به سادگی ذوب میشوند. هنگامی که از تحت شیر آب، جایی که فشارشکن در آن پیچ می شود، مشاهده کنید، رزوهها طبیعی است: به سمت راست سفت میشود و به سمت چپ گشوده میشود. همین شیر حیاتی ساختاری معمولی و ریز به جهت در اختیار گرفتن فشارهای ناچیز کاربرد دارااست و بطور مستقیم فشار را کاهش می دهد. همین مدل شیر صنعتی علاوه بر برخورداری از ساختار ساده و کوچک، از وزن مناسبی بهره می برد. 20. بعضی از نکاتی که کاربر می تواند برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی به فعالیت گیرد چیست؟ بوسیله نیروی فنر و وزن مجموعه متحرک دیسک ، شیر اساسی در حالتی که فاقد فشار است در موقعیت بسته قرار می گیرد. صفحه مشبک موجود در پرلاتور یا آبفشان فشارشکن ممكن است مملو از رسوبات و شن و ماسه باشد كه می تواند حساس دست یا این که حساس فرو كردن سوزن یا سنجاق در سوراخهای صفحه فلزی، تمیز شود. چنانچه بر روی قطعات رسوبات معدنی و آهکی بسته شده است، آنها را یک شب در سرکه تر کنید یا از محصولی تجاری برای از در میان بردن آهک تنظیم فشار شکن هیدرولیک استفاده کنید. اساسی همین حال، در صورتی که هیچ یک از این دستگاهها کارگزاشتن نمیشد، شیر کمتر فشار آب همچنان سبب ساز صرفهجویی اهمیت و قابلتوجهی در انرژی و آب میشود، که در عاقبت به طور متوسط میان 50 تا 150 دلار در سال صرفهجویی میشود، یا بیشتر بسته به نرخ محلی شما. انتخاب سایز بزرگتر از حد ضروری برای شیرها علاوه بر ارتقاء هزینه خرید کردن شیر منجر فرسودگی سریعتر شیر خواهد شد .زیرا در بارهای اندک شیر ناچارا بایستی در موقعیت نزدیک به بسته کار نماید و به علت ایجاد فاصله ریز در میان نصیب پلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در همین قسمت مضاعف شده باعث خورده شدن و نخ نما شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت بسیار ریز در شیر باعث تغییرات مضاعف در مقدار گذر سیال گشته سبب ساز تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . سرشیر فشارشکن را فی مابین آروارههای آچار بگیرید، مواظب باشید که دهانه آچار صرفا روی سرشیر فشارشکن نگه داشته شود، نه بر روی دانش خروجی آب. یکی از از وسایل گزینه استفاده در مطالعه حفاظتی آنها، شیرهای کاهش فشار آب بود. در شیرهای مناسب ارزش ممکن می باشد از سرشیر های پلاستیکی استعمال کنند.