فروریختن ساختمان بهواندی: تعداد قربانیان به 4 نفر رسید. سی ام شینده از سایت حادثه بازدید می کند و گرانی قبلی را اعلام می کند – ویدئوی اقتصادی تایمز

یکی از مقامات شرکت شهرداری تان گفت که تعداد قربانیان ریزش ساختمان بهیوندی در روز یکشنبه به چهار نفر افزایش یافته است. اکنات شینده، رئیس وزیر ماهاراشترا، شنبه شب از بیمارستان ایندیرا گاندی بازدید کرد و با مجروحان دیدار کرد. سی ام شینده نیز از محل حادثه بازدید کرد و گفت که عملیات امداد و نجات در حال انجام است و 12 نفر نجات یافته اند. وی از کمک مالی هر یک به اقوام متوفی در ریزش ساختمان بهواندی خبر داد.