فرم استخدامی بانک ایران زمین

محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی میهن از طریق اجرای این قانون و برخی موانع موجود چنین میگوید: براساس ماده ۱۵ ضابطه حمایت از حقوق معلولین تمامی دستگاههای دولتی، عمومی و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتها، نهادهای انقلابی، شهرداریها و بانکها که از بودجه دولتی استعمال می کنند میبایست سهدرصد از مجوزهای استخدام خود را به اشخاص با معلولیت اختصاص دهند. مدیرکل محل کار توانمندسازی سازمان بهزیستی در تفسیر ستاره دار شدن سهمیه معلولین میگوید: تمام سهمیه معلولان از مجوزهای صادر شده برای دستگاههای مدنی ستاره دار شده به این معنی که تنها معلولان پس از قبولی در امتحان نهایی در آن رسته شغلی به عمل گرفته میگردند و هیچ دستگاه و سازمانی نمیتواند فرد دیگری را در آن رسته شغلی به فعالیت گیرد. به جهت جستجوی فرصتهای شغلی جدید کافیست که گونه شغل و استان محل عمل خویش را در کادرهای بالای همین ورقه وارد نمایید و آنگاه روی آیتم «جستجوی شغل» کلیک کنید. ما‌درها و زنانی که عنصر و استدلال وزانت تاریخ و تمدن ما بوده اند و در این فی مابین هم درخشان ترین نقش از آن مادرها شهداست . نیز داشته باشید. گاهی این امتیازات ویژه میباشد که دلیل اهمیت تفاوت شما اهمیت سایر داوطلبین در امتحان استخدام بانک میشود. تصویب قانون اختصاص سهدرصد سهمیه اشتغال سازمانها و نهادهای دولتی به معلولان، روح تازهای در کالبد اشتغال معلولین دمید بهطوری که بخش اعظمی گمان میکردند ایراد استخدامی معلولین در مشاغل قانونی و دولتی دارای ثبت همین قانون برطرف خواهد شد. در سالیان اخیر اساسی هماهنگی و پیگیریهای انجام شده بوسیله سازمان بهزیستی و پیگیریهای مکرر سازمان اداری و استخدامی مرزوبوم خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده برای استخدام در سازمانهای مدنی سهمیه سهدرصد استخدام معلولان نظر شده است. وی با تأکید بر این‌که در حالا حاضر هیچ دستگاه دولتی وجود ندارد که مجوز استخدام گرفته باشد، اما سهدرصد سهم معلولین در آن لحاظ نشده باشد، میافزاید: در سال پیشین مجموعاً ۱۳۰۶ مورد سهمیه استخدامی به جهت ۲۳ دستگاه اجرایی داشتیم که از این تعداد ۹۶۱ مورد مربوط به سهمیههای سال ۹۹ و ۳۴۵ مورد نیز از سالیان قبل آگهی استخدام بیرون از کشور ذخیره شده بود. زیرا سهمیههای گزینش شده به جهت معلولین ستارهدار می گردد به همین صورت تخصیص مییابد که افراد در آزمون آن کمپانی می‌کنند و اساسی به دست آوردن حدنصاب نمره علمی وارد سطح گفتگو میشوند. تمامی کارجویان در هر حوزه، شهر، شغل و سنی تمایل به کوتاه و آسانتر کردن همین مسیر ناهموار و تسریع در استخدام خود دارند. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط مهم کجا و طریق به کارگیری از آگهی استخدام شرکت ظریف مصور بروجن دارید، می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.