عوارض عمل لیپوماتیک شکم و پهلو – دکتر ثنایی

یکی از از نحوه های نو و کارآمد که با کمترین دلایل برای تخلیه چربیهای موضعی و کمتر سایز اقدام می کند لیپوماتیک است. همین شیوه حساس بی حسی موضعی انجام می شود و 45 دقیقه ارتفاع می کشد. البته این شیوه دوره بهبودی کوتاهتری دارد. عاقبت کلیدی این جراحی بعد از آن از گذشت عصر نقاهت مشخص و معلوم می گردد. اگر سپس از فعالیت گن را استفاده نکنید در گیر افتادگی شکم و پوست خواهید شد. عدم آسیب به سپتومها در کنار تحریک فیبروبلاستها به کلاژن سازی توسط امواج اینفراسونیک، موجب سفتشدن پوست و عدم پیدایش شلی و افتادگی میشود. حرکت سهبعدی کانول موجب بایپس کردن عروقی خونی شده، پاره گی عروق خونی رخداد نمیافتد. لذا آسیب به ارگانهای دارای مثل عضله‌ها اتفاق نمیافتد. پیش از لیپوماتیک دستگاه هایی نظیر لیپولیز یا این که لیپوساکشن آیتم استفاده قرار می گرفت، در بهره گیری از روش های ساکشن و یا لیپولیزر که سبب به تخلیه چربی ها می شد، شرایط تهاجمی تری نسبت به لیپوماتیک داشت. بدین ترتیب پس از تخلیه ، چربی ها تماماً تندرست هستند و می توان از آن ها به جهت حجم دهی استفاده کرد . در واقع لیپوماتیک یک عمل جراحی هست که در آن از تکنولوژی ساکشن برای بیرون نمودن چربی های مازاد از بخش های مختلف تن مانند باسن، ران ها، پهلو ها، پشت ، بازو ها و گردن انجام می شود. هر سلول در بدن شما شامل گروه ای از دستورالعمل ها هست که به سلول می گوید به چه صورت خلق کند. دستگاه لیپوماتیک مجهز به یک سیستم امنیتی اهمیت به چگالی می باشد که در شکل عکس العمل کانول به بافتی که چگالی آن دارای بافت چربی متفاوت است، دستگاه بهطور اتوماتیک متوقف میشود. خلاص شدن از شر چربی ران طاقت فرسا می باشد و ممکن می باشد رژیم و ورزش پاسخگوی شما نباشد. برخلاف لیپوساکشن، نیازی به بستری شدن در بیمارستان نمیباشد و مریض به طور معمول فورا پس از فعالیت ترخیص می شود. در اشخاصی که پیکرتراشی را انجام می دهند پس از اتمام فعالیت می توانند نتیجه اولیه را به طور روشن بازدید نمایند ولی حتمی هست تا مدتی را به استراحت بپردازند تا دوران نقاهت و بهبودی پیکر تراشی به طور کامل سپری شود و پس از آن عاقبت نهایی به جهت شخص بدست خواهد آمد. آن گاه دستگاه از روش ترک ایجاد شده وارد بافت چربی می شود و مهم استفاده از موج های ماورا بنفش بافت چربی را از میان می پیروزی و محلولی برای بی حسی و پیشگیری از خون ریزی به درون بدن لیپوماتیک مچ پا تزریق می شود. اگر موقعیت بیمار بهگونهای باشد که اضافهوزن و داشتن چربی تهدیدی برای تن درستی وی باشد و این فعالیت بخش اعظم از این‌که کار زیبایی باشد، عملی به جهت درمان و تندستی او محسوب شود، براساس ضوابط و مقررات کمپانی بیمهای که بیمهپرداز (بیمار) حیاتی آن توافق کرده و دفترچه سرویس ها بیمه گرفته است، می توان درصدی از هزینههای کار را از بیمه گرفت.