عروسی سلطنتی اردن: ولیعهد حسین با فرزند خانواده سعودی ازدواج کرد. حضور افراد VIP در این مراسم – ویدیوی اکونومیک تایمز

ولیعهد اردن در یک جشن کاخ با حضور اعضای خانواده سلطنتی و دیگر افراد VIP از سراسر جهان با فرزند یک خانواده سرشناس سعودی ازدواج کرد. جمعیت انبوهی در حال و هوای هیجان در سراسر پادشاهی جمع شده بودند، در حالی که جوان سلطنتی هاشمی به تماشاگران جهانی معرفی شد. ازدواج شاهزاده حسین، ولیعهد 28 ساله و معمار سعودی، راجوا السیف، 29 ساله، فهرستی پر ستاره را به خود اختصاص داده است که تیتر آن شاهزاده ویلیام بریتانیا و همسرش کیت است. اما برای منطقه نیز اهمیت عمیقی دارد.