عربستان سعودی: چندین نفر در حمله بمبی به قبرستان جده برای غیرمسلمانان زخمی شدند: فرانسه

پاریس: وزارت امور خارجه فرانسه گفت: چهارشنبه در حمله بمبی در مراسم بزرگداشت جنگ جهانی اول با حضور دیپلمات های اروپایی در یک قبرستان غیر مسلمان در جده ، عربستان سعودی ، چندین نفر زخمی شدند.

وزارتخانه گفت: “مراسم سالانه گرامیداشت پایان جنگ جهانی اول در گورستان غیر مسلمانان در جده ، با حضور چندین کنسولگری ، از جمله فرانسه ، هدف حمله امروز بمب دست ساز بود که منجر به زخمی شدن چندین نفر شد.”

“فرانسه این حمله ناجوانمردانه و غیرقابل توجیه را به شدت محكوم می كند.”