عتیق احمد، سیاستمدار گانگستری می گوید: من خاک شده ام، به خانواده ام ببخش

پلیس اوتار پرادش نیز در 26 مارس احمد را از زندان سابارماتی به پرایاگراج برد تا او را در دادگاه معرفی کند. در 28 مارس، دادگاه آنجا احمد و دو نفر دیگر را در پرونده آدم ربایی اومش پال در سال 2006 به حبس ابد محکوم کرده بود. احمد در 29 مارس پس از یک سفر جاده ای تقریباً 24 ساعته از پرایاگراج با یک ون پلیس UP به زندان با امنیت بالا در گجرات بازگردانده شد.