ظروف کبالت زنجانی.

درختان بانه یا درختان پسته وحشی در پاییز زمانی که تنه آنها به طور طبیعی ترک می خورد سقز تولید می کنند. سقز علاوه بر آدامس بودن دارای خواص دارویی است و زنجانی ها از آن برای بهبود هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان استفاده می کنند. می توانید سقز را به عنوان پماد روی زخم ها بمالید.

در زنجان نیز سقز در شکاف درختان پسته وحشی یافت می شود. هنگامی که به جای آدامس استفاده می شود، سقز غذا را هضم می کند، بوی بد دهان را از بین می برد و از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند. کاربردهای مرکب مانند درمان زخم ها با آن است.

در فصل پاییز، درختان پسته وحشی از شیره خود سقز تولید می کنند. این ماده خوراکی شبیه آدامس است و خواص دارویی نیز دارد. استفاده از سقز از رفع بوی بد دهان تا هضم غذاها را شامل می شود.

شیره درخت بنه یا پسته وحشی سقز تولید می کند که در فصل پاییز به طور طبیعی از شکاف های آن خارج می شود. سقز نه تنها برای آدامس استفاده می شود، بلکه خواص دارویی نیز دارد و زنجانی ها از آن برای کمک به هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و خوشبو شدن نفس استفاده می کنند. ظروف مسی جدید زنجان توانید سقز را به عنوان پماد روی زخم بمالید.

هنگامی که در پاییز در تنه درخت بنه شکاف ایجاد می شود شیره ای به نام سقز ساطع می شود. مردم زنجان به عنوان سوغات زردچوبه را مانند آدامس می جویدند. علاوه بر جلوگیری از بوی بد دهان و پوسیدگی دندان، می توانید با جویدن سقز از سن خود لذت ببرید.