شیواکومار می‌گوید: مسابقه برای کارناتاکا CM: «آن را به فرماندهی عالی بسپارید، نه به دهلی بروید» – ویدیوی اکونومیک تایمز

دی.کی. “ما این کار را به فرماندهی عالی واگذار خواهیم کرد. من اکنون تصمیم گرفته ام به دهلی نروم. من افرادی را برای ملاقات دارم. امروز تولد من است که باید از معبد پوجا دیدن کنم. هر نقش/کاری که به من داده شود انجام خواهم داد. مردم به من دادند. ما 136. چه هدیه دیگری در روز تولد نیاز دارید،” شیواکومار گفت.