شیر برقی تایمر دار کامل

محل اتصال سیمها به صورت میله سوزنی و فنر در مرکز سلونئید قرار دارد که وظیفه جدا یا این که وصل کردن جریان را دارد. شیر برقی پنوماتیک یک قطعه صنعتی هست که حیاتی استفاده از اعمال نیروی برق عمل می نماید و وظیفه آن این است که مقدار جریان هوا را در یک سیستم پنوماتیک کنترل کرده و قطع و وصل نماید. در حین نصب ، شیر برقی باید در “جهت جریان” صحیح کارگزاشتن شود ، همانطور که اشاره گر در کنار بدنه شیر نشان داده شده است. شیر برقی دارای ساختار ساده و بدون پیچیدگی است. ولی در نوع سه راهه، سیال حیاتی یک محل ورود و دو خروجی می باشد. ورودی میباشد و لوله کشی طرف فشار ضعیف در جلوی نشانه گر که خروجی هست ، نصب شده است. ب- شیر های الکتریکی NO : سیستم شیرهای الکتریکی NO برعکس کارایی شیرهای برقی NC است. باز و بسته شدن شیرهای برقی تایمردار به وسیله جریان الکتریکی شکل می گیرد. درواقع، زمانی جریان الکتریکی جدا باشد، شیرهای برقی NO کاملاً باز خواهند بود. تغذیه زمانی که جریان متناوب اعمال می شود ، انرژی داد. به جهت دسته بندی براساس گنجایش می توان حداقل و حداکثر فشار کاری را مدنظر قرار داد. این روکش لاکی نقش یک عایق را برای سیم پیچ بازی میکند؛ و در سرانجام سیم را در درمقابل رطوبت و خوردگی و سیال محافظت میکند. در اکثر تجهیزات کنترلی سیالات بسیار ضروری می باشد که جریان سیال شروع و یا این که متوقف شود. حالتی که اهمیت انقطاع جریان برق، جریان سیال هم به طورکامل انقطاع میشود. فشار عملکرد و میزان جریان عبوری مستقیما اساسی قطر دریچه (اوریفیس) و نیروی مغناطیسی سلنوئید ولو متناسب است. در شیرهای برقی به ادله عبور جریان الکتریسیته از درون سیم نگهداری و محافظت از آنها یک مورد قضیه با است. در همین نوع شیرها مسیر جریان اهمیت اعتنا به شدت جریان در دست گرفتن شده و وابسته به فرمان سیستم است. کارایی شیر برقی پنوماتیک به این شکل می باشد که جریان سیال، یعنی آبی که قرار میباشد در سیستم بوسیله پمپها به چرخش درآید، به شیر می‌رسد و در این قسمت شیر برقی پنوماتیک مسیر عبور جریان را قطع و وصل میکند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف بیشتر در آیتم شیر برقی سه طرفه پکیج قیمت لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.