شکاف در کنگره گسترش می یابد ، اکنون Ashok Gehlot به دلیل “طرح مسائل داخلی به صورت علنی” در Kapil Sibal شرکت می کند – The Economic Times Video

اختلاف در کنگره گسترش می یابد ، وزیر ارشد راجستان و وفادار گاندی اشوک گهلو به دلیل “تماس داخلی” و مطرح کردن موضوعات داخلی به عضو پارلمان راجیا سبها ، کاپیل سیبال می رود. وزیر ارشد راجستان ، آشوک گلوت می گوید که “نیازی نبود که آقای کاپیل سیبال موضوع داخلی ما را در رسانه ها ذکر کند ، این به احساسات کارگران حزب در سراسر کشور صدمه زده است.” وی می افزاید: “كنگره در طی سالهای 1969 ، 1977 ، 1989 و بعداً در سال 1996 شاهد بحرانهای مختلفی بوده است. اما هر بار به دلیل ایدئولوژی ، برنامه ها ، سیاست ها و اعتقاد راسخ به رهبری حزب ، قدرتمندتر می شدیم.”