شورش های دهلی: دادگاه به فعال دانشجویی گلفشا فاطیما وثیقه می دهد

دهلی نو: دادگاهی در دهلی روز شنبه به فعال دانشجویی Gulfisha Fatima در پرونده مربوط به خشونت های مشترک در شمال شرقی دهلی در ماه فوریه وثیقه داد.

قاضی جلسات اضافی ، آمیتاب راوات با ارائه وثیقه ای به مبلغ 30،000 روپیه با یک ضمانت به همان میزان در پرونده مربوط به شورش در منطقه جعفرآباد که یک امان به دلیل اصابت گلوله جان خود را از دست داد ، به فاطیما وثیقه داد.

دانش آموزان JNU ، Devangana Kalita و Natasha Narwal قبلاً در این پرونده وثیقه صادر شدند.

درگیری های مشترک در شمال شرقی دهلی در 24 فوریه آغاز شده بود ، پس از آنکه خشونت بین طرفداران قانون شهروندی و معترضین از کنترل خارج شد و حداقل 53 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند.