شهر نیویورک ، مدارس را بازگشایی می کند ، حتی با افزایش اوج ویروس ها – The Economic Times Video

شهردار بیل دو بلاشیو روز یکشنبه گفت ، شهر نیویورک سیستم مدرسه خود را برای یادگیری حضوری بازگشایی می کند و تعداد روزهای زیادی از کودکان در کلاس را افزایش می دهد ، حتی با گسترش بیماری همه گیر ویروس کرونا. این اطلاعیه نشان دهنده یک تغییر عمده سیاست در بزرگترین سیستم مدارس کشور است ، تنها 11 روز پس از اینکه دی بلازیو ، یک دموکرات ، اعلام کرد که مدارس به دلیل افزایش تعداد موارد COVID-19 در شهر تعطیل می شوند.