شناخت علائم و نشانه های سرطان پستان، قدمی بزرگ در راستای شکست آن

در اين موارد معاينه دقيق بيمار و بررسي هاي تشخيصي مي توانند وجود بيماري را در پستان معین كنند. در اين موردها انجام ماموگرافي براي تشخيص سرطان پستان به عنوان مبداء بزرگي غدد لنفاوي زيربغلي، كمك كننده است. دکتر اصلی دقت به اندازه تومور و این که آیا به غدد لنفاوی یا این که بقیه قسمتهای تن بسط یافته است، سرطان را مرحله بندی میکند. بعد از تشخیص سرطان پستان، تستهای دیگری به خواسته تعیین مرحله سرطان در سینه و یا این که بقیه قسمتهای بدن انجام خواهد شد. تغییرات هورمونی میتوانند در پروسه مختلف زندگی تولید و به بروز توده و تغییر شکل و بقیه تغییراتی منجر شوند که ناشی از سرطان نیست. در رخ وجود سرطان، این کاهش وزن می تواند از مصرف انرژی بوسیله سلولهای سرطانی ناشی شده باشد. سینهها تحت اثر گذاری سیکل قاعدگی، زایمان، تغییرات وزن و یا این که مصرف دارو قرار میگیرند. شناخت حساس ظاهر سینهها می تواند به تشخیص علائمی از قبیل درد، جمع و یا تغییر‌و تحول در میزان سینهها کمک کند. موقعیت فیبروکیستیک، تغییرات غیر سرطانی را در سینهها ایجاد میکند که دارای تشکیل توده همپا میباشد. همچنین مزایای تن درستی متعددی برای بچه به همپا دارد. همینطور حیاتی تشخیص زودهنگام و داشتن روحیه خوب درمان همین سرطان آسانتر میشود. خبر عالی این هست که در سال های آخر مقدار معالجه سرطان پستان به نحوه چشمگیری ارتقا یافته است. ارتقاء سن: یکی از از دست اندرکاران موثر بر سرطان سینه هست که مهم افزایش آن خطر ابتلا هم افزایش مییابد. طی مصرف چهل روزه از روغن خراطین، به صورت موءثر و دائمی به اندازهای دلخواه و پررنگ برای این قسمت صورت، دست خواهید یافت. سابقهی خانوادگی: می تواند اثرگذار باشد. رژیم غذایی سالم میتواند خطر ابتلاء به سرطان سینه را کمتر دهد. همین افراد به طور معمول اکثر در معرض خطر ابتلاء به سرطان سینه هستند. سرطان پستان یكی از مهمترین و شایعترین بیماریها در زنان هست و درک کردن دیتاها اهمیت در این حوزه به جهت هر زنی ضروری است. مهار کنندههای هورمونی هم سلولهای سرطانی را که حاوی گیرنده هورمونی هستند، هدف قرار میدهند اما روش فعالیت شان به همین رخ می باشد که ایجاد هورمون در بدن را کاهش سرطان سينه نوع دو میدهند. تراز هورمون در هر زن به عوارض بخش اعظمی در ارتفاع زندگی تغییر‌و تحول مینماید و تغییرات هورمونی غالبا سبب ساز به تغییراتی در پستان ها نیز میشود. بخش اعظمی از موقعیت مثل سرطان، میتوانند سبب ساز به پیدایش عده در سینه شوند. نظیر دیگر اشکال سرطانها، سرطان پستان به علت نشر و رشد غیرمعمول سلولها ایجاد میشود. سرطان سینه، پرورش مهار نشدهی سلولهای غیر طبیعی است كه در نواحی مختلف سینه ایجاد میشود. سرطان سینه می تواند در نواحی مختلفی از سینه آغاز گردد. به انگلیسیBreast cancer : به نوعی سرطان گفته می شود که از بافت پستان شروع میشود. آرکتیگنین، بضاعت و توان از در میان بردن سلول های تومور اصلی مواد مغذی ناچیز را نشان داده است .ریشه بابا آدم از نوعی فلاونوئید و آنتی اکسیدان پلی فنول تشکیل شده میباشد و ممکن می باشد در پرورش تومور تأثیر مهمی داشته باشد. ولی در بسیاری دیگر وضعیت شاهد تشکیل عده در سینه هستیم، از جمله کیستها و سینه فیبروکیستیک. سلولهای سرطانی بیرون از مجاری و در دیگر بافتهای سینه رشد میکنند. در همین تراز سلولهای سرطانی فقط به باطن مجاری حمله می کنند و به بافتهای اطراف حمله نمیکنند. در همین مرحله غدد لنفاوی درگیر نمیشوند و یا سلولهای سرطانی کمی در غدد لنفاوی وجود دارند. تومور حدود 2 سانتی متر میباشد و غدد لنفاوی را سرگرم مینماید و یا این که دربین 2 الی 5 سانتی متر میباشد و غدد لنفاوی را سرگرم نکرده است. در چنین موارد، سرطان متاستاتیک می تواند کلیدی موفقیت درمان شود اگر پیش از این آسیب زیادی وارد نکرده باشد. شایع ترین نوع سرطان پستان، سرطان از منشا مجاری شیری می باشد و از آنجا که این نوع بافت بخش اعظم در یک چهارم بالایی و خارجی پستان وجود دارد، در حدود نیمی از سرطان های پستان در ربع فوقانی و خارجی آن یافت می شوند. در این مرحله، تومور حدود دو سانتی متر است. اما اندازة دو پستان در اشخاص سالم نيز كاملا مشابه نيست ولي بزرگي يك پستان نسبت به طرف ديگر كه اخيراً ايجاد شده است، بايد آیتم اعتنا قرار گيرد و اصلی انجام معاينه از عدم وجود توده و سالم پستان مطمئن شد. كشيدگي پوست، اگر چه علامتي دارای هست ولي يافته قطعي دال بر سرطان نيست و گاهي به دنبال بيماري هاي خوش خيم پستان نيز ديده مي شود. دارای اينكه ترشحات نوک پستان به طور معمول همپا اساسی سرطان پستان نيستند، ولي به علت احتمال وجود سرطان در برخي از موارد، بررسي دقيق آن ها ضروري است.