شراد پاوار در مورد استعفای خود از ریاست NCP می گوید: ماهاراشترا: طی 1 تا 2 روز تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد – ویدئوی اقتصادی تایمز

کارگران NCP پس از اعلام استعفای شارد پاور از پست ریاست حزب اعتراض کردند. در این جریان، شراد پاوار، رئیس NCP با کارگران ملاقات کرد. شراد پاور گفت: «باید با رضایت شما تصمیم می گرفتم که نگرفتم. اما من شعار پشت آن را به شما گفته ام. همه حامیان خارج از ماهاراشترا به اینجا آمده اند تا با من گفتگو کنند. این نشست فردا برگزار می شود. در عرض 1-2 روز تصمیم نهایی با توجه به احساسات همه گرفته خواهد شد. من به شما اطمینان می دهم که احساسات کسی جریحه دار نمی شود. بعد از دو روز لازم نیست اینطوری اینجا بنشینی.»