سومین انفجار در آمریتسار: انفجاری با شدت کم در نزدیکی معبد طلایی رخ می دهد. پنج نفر دستگیر شدند – ویدئوی اقتصادی تایمز

پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد، انفجاری با شدت کم در اواخر شب در نزدیکی معبد طلایی رخ داد که سومین حادثه مشابه در این شهر مقدس در یک هفته گذشته است. رئیس پلیس پنجاب گفت که پنج نفر در ارتباط با انفجارهایی که در این هفته روی داد دستگیر شده اند. پلیس گفت که آخرین انفجار نیمه شب چهارشنبه در پشت ساختمان گورو رامداس نیواس روی داد.