سولفات پتاسیم چیست؟

وجود گوگرد در سولفات آن را گزینه توجه ویژه ای قرار میدهد. کلیدی توجه به آنچه که گفته شد به جهت پاسخ به همین سوال که خرید سولفات پتاسیم اهمیت درصد کلر ذیل به صرفه خیس است یا این که سولو پتاس می بایست پس از بررسی آنالیزها تصمیم گرفت البته به طور کلی و به جهت توده بنذی پایانی مهم توجه به این که اگر سولفات پتاسیم خریداری شده اساسی کلر پایین باشد خرید آن نسبت به بها و ارزیابی آنها به صرفه خیس خواهد بود. خوب تر می باشد از این کود در هنگامی که زمین خالی هست و یا به آیش رفته است به کار گیری نکنید چون باران باعث شستشوی آن از خاک می شود. کودهای پتاس از کودهای اهمیت و ضروری می باشد که نه فقط کیفیت مواد غذایی را ارتقا می دهند ، بلکه سبب ساز ارتقا کارایی کالا هم می شوند. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها نیز به کارگیری کرده و سولفات قابل استعمال برای گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهد. گوگرد برای رویش و نمو تمامی محصولات ، سوای استثنا ، حتمی میباشد نظیر هر ماده مغذی حتمی ، گوگرد بعضی از عملکردهای اهمیت را در گیاهان دارد. پتاسیم یک ماده مغذی دارای می باشد که گیاهان از خاک و کود جذب می کنند. اصولا ،کود به هر ماده ای اساسی مبداء طبیعی یا تصنعی و مصنوعی گفته می شود که برای تأمین مواد مغذی گیاه به خاک یا بافتهای گیاه وارد می شود. سولفات پتاسیم را حساس ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط نکنید چون رسوب سولفات کلسیم تشکیل شده و تماما خواص هر دو ماده از بین می رود. بخش پتاسیم از K₂SO₄ هیچ تفاوتی اصلی سایر کودهای پتاسیمی متداول ندارد. وجود مقادیر به اندازه سولفات پتاسیم برای مراقبت حیات گیاه در شرایط شادی ضروری است. پتاسیم اهمیت تقویت ضخامت دیواره های سلولی خارجی ، رشد ساقه های توانا را تحریک کرده و به گیاه مقاومت می کند. و آن را به خاک اطراف سیستم ریشه بمالید و بر روی شاخ و برگ گیاه اسپری نمایید .این عمل را هفته ای یک دفعه و به مدت سه هفته انجام دهید. البته مرتبه انتخاب پذیری K / Nar علاوه بر مدل های گیاهی حتی در باطن ارقام یک جور هم متعدد است. و به رخ یک ماده معدنی طبیعی یافت نمی شود.این ماده به رخ آرکانیت وجود دارد ولی در مقادیر به اندازه وجود ندارد. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه سولفات پتاسیم گرانوله لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.