سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

همین مقدار به شیر در اختیار گرفتن برای رقیق شدن آب منتقل می شود که از یک خط انتقال آب داغ با فشار ثابت گرفته شده است. در مواردی از سدیم هیدروکسید به جهت تصفیه آب سدیم هیدروکسید از یک‌سری جور اتم تشکیل شده علوم هشتم به کارگیری میشود. هیدروکسید سدیم برای او‌لین بار توسط سازندگان صابون تهیه و تنظیم شد. پس از مخلوط نمودن شدید (بسته به انتقال روغن) از نفت و سودسوزآور در یک ادغام کن دینامیکی، مخلوط به طور مستقیم به او‌لین دیسک جداساز منتقل می شود که جدا کننده ی صابون است، یا اهمیت همزدن از مخزن هیدراتاسیون پمپ می شود. سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide) ، با نام Lye و SODA CASTIC نیز شناخته می شود، که یک ترکیب معدنی اساسی فرمول NaOH است. حدود 56 % از Sodium hydroxide ساخت شده توسط صنعت گزینه به کارگیری قرار می گیرند، 25٪ از آن در صنعت صفحه به کارگیری می شود و در ایجاد نمک های سدیم و مواد شوینده، تهیه PH و سنتز آلی و همین در فرآیند بایر ایجاد آلومینیوم به کار گیری می شود، به طور عمده، بخش اعظم مواقع به عنوان یک محلول آبی گزینه استفاده قرار می گیرد که باید مقدار قلیایی ترکیب را ارتقاء دهند یا به شکل اسید خنثی سازی شود. برای مطالعه دقیق همین پروسه میتوانید خویش واژه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه نمایید اما توضیح کلی آن همین میباشد که دارای استفاده از نمک غذا که در حوضچه های نمکی قرار دارد و تولید محلول نمکی و سپس الکترولیز نمودن آن و آن‌گاه قطع نمودن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. سدیم هیدروکسید خالص یک جامد سفید رنگ می باشد که به شکل گلوله ، پرک ، گرانول و همچنین محلول اشباع ۵۰٪ موجود است. محلول هیدروکسید سدیم در آب می تواند منجر از در بین رفتن بافت های زنده موجوادت از پاراگراف حیوانات شود. ارتقاء تعداد یون های هیدروکسید در محلول سبب ارتقا غلظت یون های هیدروکسید در آب می شود.